Søren Bebe

Opbevaring og prissætning kan omfatte campingvogne, campletter, både el. lign. med en ”gennemsnits størrelse”, der ved fravigelse afregnes individuelt pr. enhed.

Søren Bebe
Kasbækvej 10
5672 Broby

e-Mail : opbv@mail.dk


kr. 1000,00 pr. sæson fra d. 1/10 til d. 1/4, inkl. 3 mdr. ekstra opbevarings tid, se nedenfor.
62631193 (aften) el. 29401193 (dag/aften)
el. 40161193 (dag/aften)

Levering og afhentnings tidspunkter aftales 3 dage forud pr. telefon.

Åbningstid: kl. 9 – 15.00 og i øvrigt i henhold til aftale.

En sæson giver pt. mulighed for opbevaring i en sammenhængende periode på 9 mdr., der oplyses ved aftalens indgåelse.

Opbevaringen er inklusive 3 aflevering og 3 afhentning indenfor lejeperioden på 9 mdr.

Opbevaring og prissætning kan omfatte campingvogne, campletter, både el. lign. med en ”gennemsnits størrelse”, der ved fravigelse afregnes individuelt pr. enhed.

Yderligere aflevering og afhentning afregnes med kr. 80 pr. gang.

contentmap_plugin